info@pleinvanvernieuwing.nl       06 57 56 91 67

Projectmanagement

Goed projectmanagement is voor mij dat de opdrachtgever kan rekenen op de afgesproken resultaten op het afgesproken tijdstip, de projectleden met plezier gewerkt hebben en alle stakeholders adequaat betrokken zijn. Daarom besteed ik bij de voorbereiding altijd veel aandacht aan een heldere opdrachtomschrijving, goede afspraken over randvoorwaarden en adequate communicatie met betrokkenen. Uit ervaring weet ik dat we daar later tijd en middelen mee besparen.

Goed projectmanagement is voor mij ook dat je tijdig de koers durft bij te stellen of durft te stoppen als de omstandigheden of nieuwe inzichten daar aanleiding toe geven. Uiteraard altijd met instemming van de opdrachtgever.

happy

Een goede projectvoorbereiding is het halve werk.

De afgelopen jaren verzorgde ik het projectmanagement voor gemeenten en zorg- en welzijnsorganisaties van onder andere:

Woonzorgconcepten voor ouderen:

 • De Bolder, Lelystad
 • ’t Landleven, Lelystad
 • De Lely Lelystad

Implementatie diverse nieuwe dienstverlening in de ouderenzorg zoals:

 • Klantadviescentrum
 • Floating voor mensen met dementie

Overige:

 • Transmurale wondzorg Amstelland
 • VIPP Babyconnect, gegevensuitwisseling in de geboortezorg in Noord- Holland Noord.
 • Inschrijvingen op aanbestedingen.
 • Welzijn op Recept Hoorn.
 • Regionaal plan gemeentelijk gezondheidsbeleid.
 • Ontwikkeling Centra voor Jeugd&Gezin.
 • Plan inkrimping locaties GGD.
 • Ontwikkeling Stedelijk Kompas.