info@pleinvanvernieuwing.nl       06 57 56 91 67

Samenwerken aan
vernieuwing
in de zorg

Met mijn bedrijf Plein van Vernieuwing sta ik voor inspirerend advies, project- en procesmanagement om samen te werken aan vernieuwing in de zorg. Vernieuwingen die nodig zijn om aan te kunnen sluiten bij de behoeften van mensen en maatschappij. Vernieuwingen die het werken in de zorg leuker maken!
Ik ben gespecialiseerd in het ontwikkelen van oplossingen op het gebied van wonen, welzijn en zorg in relatie tot de vergrijzing van de samenleving en de extramuralisering van zorg. Ik ondersteun daarvoor gemeenten en zorg- en welzijnsorganisaties bij het vormgeven van nieuwe (woon)zorgconcepten of samenwerkingsverbanden.

U kunt bij Plein van Vernieuwing terecht voor:

Kortom, ik ben uw partner in het hele traject van visie, conceptontwikkeling tot implementatie!

“Plein van vernieuwing ondersteunt gemeenten en zorg- en welzijnsorganisaties bij het ontwikkelen én in praktijk brengen van kansen voor vernieuwing.