info@pleinvanvernieuwing.nl       06 57 56 91 67

Organisatieontwikkeling

Een zorg- of welzijnsorganisatie is ooit in het leven geroepen om een bepaalde maatschappelijke behoefte te dienen. Bijvoorbeeld om kwetsbare mensen te ondersteunen bij het dagelijks leven of om mensen te stimuleren om gezond te leven. Die behoefte verandert met de tijd door allerlei maatschappelijke ontwikkelingen. Veranderende wet- en regelgeving, wachtlijsten, financiële tekorten, personeelsgebrek, problemen met de ervaren kwaliteit van zorg of de Coronacrisis doen een appèl op de vernieuwingskracht van de organisatie. De capaciteit om nieuwe oplossingen en werkwijzen te ontwikkelen en deze te vertalen naar de praktijk.

Een ambitieuze missie stimuleert vernieuwingskracht.

Ik help organisaties om hun vernieuwingskracht te versterken. De visie die ik daarbij hanteer is dat de vernieuwingskracht bepaald wordt door de mate waarin het innovatiebewustzijn, de innovatiecapaciteit en leiderschap in onderlinge samenhang ontwikkeld zijn in de organisatie. Zo kunnen medewerkers alle ruimte hebben om te innoveren. Wanneer zij daarvoor echter niet de juiste tools of mogelijkheden hebben of wanneer de leiding niet helder kan maken naar welk doel de innovaties moeten leiden, dan zullen veel goed bedoelde inspanningen stagneren. Óf innovaties leunen als losse flodders op enkele enthousiastelingen.

Om de innovatiekracht te versterken kunnen organisaties bij Plein van Vernieuwing terecht voor advies- en begeleidingstrajecten.